{[content]}

{[desc]}
Xem chi tiết
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và…
Ngày 14/11/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1375/TB-SGDHCM về việc nhận hồ…
Ngày 13/11/2018 tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tiếp…
Ngày 10/11/2018, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị…
Nhằm tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài và giới thiệu cổ phiếu…


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 22210 288 – Fax: (024) 22210 388