Phương án Tái cơ cấu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

18 Tháng Chín, 2014
- Quỹ tiền lương, tiền thưởng được phê duyệt năm 2013
TT    Chỉ tiêu    Quỹ tiền lương (Trđ)    Quỹ Khen thưởng, phúc lợi/Quỹ thưởng VCQL (Trđ)
I    Người lao động     173.757    41.353,5
1    Quỹ tiền lương của người lao động (bao gồm lao động mới)    170.577    
2    Quỹ tiền lương chênh lệch đoàn thể    1.698    
3    Quỹ tiền lương làm thêm giờ (4 tháng đầu năm 2013)    1.482    
II    Quỹ tiền lương viên chức quản lý (VCQL)    7.988    998,5

Hiện tại, Tổng Công ty đang triển khai thực hiện Phương án Tái cơ cấu theo quyết định của Tập đoàn:
1. Phương án Tái cơ cấu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) giai đoạn 2012-2015.
2.Bổ sung Phương án Tái cơ cấu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) giai đoạn 2012-2015.
3. Phê duyệt kế hoạch triển khai phương án Tái cơ cấu PV Power giai đoạn 2014-2015.
Lượt xem: 369
Tin nổi bật
05/04/2020 10:04
Sau gần 13 năm xây dựng và phát triển, ngày 6/4/2020 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) sẽ sản xuất và đóng góp…
01/04/2020 16:01
PV Power trân trọng thông báo về thông tin Người được Ủy quyền công bố thông tin
01/04/2020 15:53
PV Power trân trọng thông báo về việc chấm dứt Ủy quyền thực hiên công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Ngọc Hà
01/04/2020 12:33
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm…
26/03/2020 16:49
PV Power công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019
Lượt truy cập
2
55,500
534,245
5,139,195

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 22210 288 – Fax: (024) 22210 388