BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

28 Tháng Năm, 2021

Ngày 27/05/2021, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), mã chứng khoán POW đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung được thông qua tại Đại hội:

Tờ trình Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, BCTC năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và 02 năm tiếp theo

Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power

Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PV Power

Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PV Power

Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PV Power

Tờ trình thông qua KH thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT

Tờ trình thông qua việc giới thiệu để bầu thành viên HĐQT

Tờ trình thông qua việc giới thiệu để bầu thành viên độc lập HĐQT

Trân trọng!

Lượt xem: 292
Tin nổi bật
06/06/2021 18:19
Với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19,…
31/05/2021 15:34
Chung tay cùng cả nước “chống dịch như chống giặc”, ngày 28-5-2021 tại trụ sở Bộ Y tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã chính thức trao ủng…
27/05/2021 15:13
Ngày 27/5, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã CK: POW) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021…
26/05/2021 09:57
Tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch bệnh, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã…
25/05/2021 13:20
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTPCP xin Thông báo và hướng dẫn Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên…
Lượt truy cập
4
284,069
2,326,938
10,432,140

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 22210 288 – Fax: (024) 22210 388