Vốn nhà nước tại PV Power sẽ tiếp tục được chào bán trên sàn giao dịch sau Đại hội cổ đông lần 1 dự kiến vào 26/6/2018

1 Tháng Sáu, 2018

Ngày 28/5/2018, PV Power đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Theo đó, tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất, PV Power sẽ chính thức thông qua các nội dung về: Điều lệ công ty cổ phần; Quy chế quản trị nội bộ; bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa giai đoạn 2018-2022… và đặc biệt là chủ trương niêm yết cổ phiếu POW trên sàn HOSE.

Bên cạnh đó, ngày 30/5/2018, Văn phòng chính phủ đã có công văn số 5030/VPCP-ĐMDN, theo đó, Bộ công thương sẽ chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thoái vốn tại PV Power sau khi PV Power chuyển thành công ty cổ phần. Như vậy, việc thoái vốn nhà nước của PV Power trên sàn giao dịch sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Theo phương án được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, vốn nhà nước sẽ giảm xuống 51% trong năm 2018 và từ 2019 sẽ thoái xuống dưới mức chi phối tùy theo tình hình tái cấu trúc các khoản tín dụng liên quan đến Nhiệt điện Vũng áng 1.

Các chỉ tiêu chính quý I/2018:

– Toàn Tổng công ty: Sản lượng điện đạt 5.725 triệu kWh/5.294 triệu kWh kế hoạch (đạt 108% so với kế hoạch Tập đoàn giao); Tổng doanh thu và thu nhập đạt 8.448,4 tỷ đồng/7.589 tỷ đồng kế hoạch (đạt 111% so với kế hoạch Tập đoàn giao); Lợi nhuận trước thuế đạt 851,6 tỷ đồng/325 tỷ đồng kế hoạch (đạt 262% kế hoạch Tập đoàn giao); Lợi nhuận sau thuế đạt 780,2 tỷ đồng/287 tỷ đồng kế hoạch (đạt 271,8% so với kế hoạch Tập đoàn giao)

– Công ty mẹ: Sản lượng điện đạt 4.069 triệu kWh/3.899 triệu kWh kế hoạch (đạt 104% kế hoạch Tập đoàn giao); Doanh thu đạt 5.802 tỷ đồng/5.443 tỷ đồng kế hoạch (đạt 106,6% so với kế hoạch Tập đoàn giao); Lợi nhuận trước thuế đạt 502,3 tỷ đồng/191 tỷ đồng (đạt 263% kế hoạch Tập đoàn giao); Lợi nhuận sau thuế đạt 444,5 tỷ đồng/163 tỷ đồng kế hoạch (đạt 272% kế hoạch Tập đoàn giao).

Tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Trong Quý II/2018, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện 5.928 triệu kWh, doanh thu 8.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 499 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước là 330 tỷ đồng.

Lượt xem: 1274
Tin nổi bật
18/10/2018 15:43
Ngày 17/10/2018, Tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), ông Nguyễn Duy Giang – Phó Tổng Giám đốc PV Power đã…
16/10/2018 09:35
POW: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
16/10/2018 09:07
Ngày 15/10/2018, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT PV Power tiếp và…
15/10/2018 13:07
Ngày 15/10/2018, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh (DHC) và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã tổ…
Lượt truy cập
2
149,093
999,900
2,385,250

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 22210 288 – Fax: (024) 22210 388