THÔNG BÁO MỜI THẦU

7 Tháng Sáu, 2018

Gói thầu “Thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ việc lựa chọn hình thức hợp đồng bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100k EOH”.

  1. Tên gói thầu: Gói thầu “Thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ việc lựa chọn hình thức hợp đồng bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100k EOH”.

– Loại gói thầu:Tư vấn.

– Nội dung chính của gói thầu:Thuê đơn vị tư vấn hỗ trợ việc lựa chọn hình thức hợp đồng bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100k EOH.

– Thời gian thực hiện hợp đồng:Trong vòng 3 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Dự toán thuêđơn vịtư vấn hỗ trợ việc lựa chọn hình thức hợp đồng bảo dưỡng Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100k EOH.
  2. Nguồn vốn:Vốn sản xuất kinh doanh.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:Một giai đoạn haitúi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành HSMT: từ10h00, ngày08/6/2018 đến trước 10h00ngày ngày08/7/2018 trong giờ làm việc của Việt Nam (GMT +7).
  6. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ:Tầng 8- 9, Tòa nhà Viện Dầu khí -167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà 8. Giá bán 01 bộ HSMT:2.000.000 VND (Hai triệu đồng chẵn).
  7. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.
  8. Thời điểm đóng thầu:10h00’ngày 08/7/2018.
  9. Thời điểm mở thầu:10h30’ ngày 08/7/2018.
Lượt xem: 269
Tin nổi bật
18/10/2018 15:43
Ngày 17/10/2018, Tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), ông Nguyễn Duy Giang – Phó Tổng Giám đốc PV Power đã…
16/10/2018 09:35
POW: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
16/10/2018 09:07
Ngày 15/10/2018, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT PV Power tiếp và…
15/10/2018 13:07
Ngày 15/10/2018, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh (DHC) và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã tổ…
Lượt truy cập
2
149,270
1,000,077
2,385,427

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 22210 288 – Fax: (024) 22210 388