Đảng ủy  PV Power tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH TW Đảng khóa XII tại Khu vực Hà Tĩnh và Nhơn Trạch.

30 Tháng Tám, 2017

Thực hiện kế hoạch số 139-KH/ĐU, ngày 10/8/2017, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hà Tĩnh và Nhơn Trạch.

Tham dự Hội nghị tại Hà Tĩnh có 130 cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na và Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh thuộc Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam. Tại khu vực Nhơn Trạch có sự tham gia của 124 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, Đảng bộ Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Chi bộ Chi nhánh  Nhơn Trạch thuộc Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Mục đích việc tổ chức học tập quán triệt giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các đơn vị nắm vững nội dung, quan điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) vừa qua gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số12 –NQ/TW, ngày 03/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động tạo đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Đ/c Đào Văn Lừng – nguyên Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Tp. Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung tại Hội nghị khu vực Nhơn Trạch.

Đồng chí Trần Nam Phong, UV Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thị xã Kỳ Anh phổ biến các nội dung Nghị quyết Hội nghị tại Hà Tĩnh.

Tại Hội nghị, Đảng ủy TCT đã yêu cầu các cấp ủy cần chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, hiểu sâu và nắm vững những vấn đề cốt lõi để đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Đảng đi vào cuộc sống. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo và toàn thể CBCNV cần hết sức nỗ lực, đoàn kết và tập trung cao độ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, qua đó góp phần xây dựng Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển năng lượng của đất nước.

 

Lượt xem: 46
Tin nổi bật
18/10/2018 15:43
Ngày 17/10/2018, Tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), ông Nguyễn Duy Giang – Phó Tổng Giám đốc PV Power đã…
16/10/2018 09:35
POW: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN CHẤP THUẬN GIA HẠN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
16/10/2018 09:07
Ngày 15/10/2018, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT PV Power tiếp và…
15/10/2018 13:07
Ngày 15/10/2018, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh (DHC) và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã tổ…
Lượt truy cập
2
149,108
999,915
2,385,265

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 22210 288 – Fax: (024) 22210 388