Tin nổi bật
17/08/2017
Tóm tắt nội dung Bản tin Pháp chế tháng 7 - năm 2017: Quy định mới ban hành trong tháng 7/2017, Các văn bản liên quan đến hoạt động của…
15/08/2017
Ngày 11/8/2017, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức thành công Hội nghị Tài chính Kế toán năm 2017. Hội nghị nhằm mục…
14/08/2017
Ngày 12/8/2017, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Hội nghị người đại diện năm 2017. Bà Trần Diệu Oanh, Uỷ viên Ban…
Ngày 07/8/2017, Tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng và Hội…
Lượt truy cập
3
68,732
216,860
4,786,536
17/08/2017 17:26

Tóm tắt nội dung Bản tin Pháp chế tháng 7 - năm 2017: Quy định mới ban hành trong tháng 7/2017, Các văn bản liên quan đến hoạt động của Pv Power trong tháng 7/2017 và các vấn đề về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với giao dịch người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC

17/07/2017 15:41

Tóm tắt nội dung Bản tin Pháp chế tháng 6 - năm 2017: Quy định mới ban hành trong tháng 6/2017, Điểm tin văn bản pháp luật, Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm.

16/06/2017 08:07

Tóm tắt nội dung Bản tin Pháp chế tháng 5 - năm 2017: Quy định mới ban hành trong tháng 5/2017, Điểm tin văn bản pháp luật, Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại.

12/04/2017 07:19
Tóm tắt nội dung Bản tin Pháp luật số 3 - năm 2017: Cung cấp tên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
10/04/2017 17:12
Tóm tắt nội dung Luật số 88/2015/QH13 Luật kế toán: quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán
10/04/2017 17:09
Tóm tắt nội dung Nghị định 20/2017/NĐ-CP: Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
10/04/2017 17:06
Tóm tắt nội dung Nghị định 09/2017/NĐ-CP: Quy định này quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của các Cơ quan hành chính Nhà nước.
10/04/2017 17:04
Tóm tắt nội dung Nghị định 08/2017/NĐ-CP: Quy định về lưu chiểu điện tử với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với Cơ quan báo chí.
10/04/2017 17:02
Tóm tắt nội dung Thông tư 06/2017/TT-BTC: sửa đổi khoản 1 điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC).
10/04/2017 16:54
Tóm tắt nội dung Nghị định 01/2017/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Đặc biệt, trong nội dung NĐ có sửa đổi, bổ sung Điều 43, NĐ 43/2014/NĐ-CP về việc sử dụng đất đối với trường hợp mua, bán, chuyểnnhượng phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tòa nhà VPI, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội| Điện thoại: (024) 22210 288 – Fax: (024) 22210 388 – Email: truyenthong@pvpower.vn