Tin nổi bật
23/06/2017
Ngày 22/6/2017, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động bất thường để thông…
22/06/2017
Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2, mã chứng khoán NT2) đã tạo ra một…
21/06/2017
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định như vậy tại hội thảo “Bảo vệ môi trường trong các dự án nhiệt điện và quy…
Ngày 15.6, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tròn 10 năm thành lập và hơn 5 năm chính thức đưa nhà máy vào vận hành…
20/06/2017
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017. Hàng loạt kết quả kinh doanh tích…
Lượt truy cập
3
57,684
76,284
4,645,960
16/06/2017 08:07

Tóm tắt nội dung Bản tin Pháp chế tháng 5 - năm 2017: Quy định mới ban hành trong tháng 5/2017, Điểm tin văn bản pháp luật, Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại.

12/04/2017 07:19
Tóm tắt nội dung Bản tin Pháp luật số 3 - năm 2017: Cung cấp tên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
10/04/2017 17:12
Tóm tắt nội dung Luật số 88/2015/QH13 Luật kế toán: quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán
10/04/2017 17:09
Tóm tắt nội dung Nghị định 20/2017/NĐ-CP: Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
10/04/2017 17:06
Tóm tắt nội dung Nghị định 09/2017/NĐ-CP: Quy định này quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của các Cơ quan hành chính Nhà nước.
10/04/2017 17:04
Tóm tắt nội dung Nghị định 08/2017/NĐ-CP: Quy định về lưu chiểu điện tử với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với Cơ quan báo chí.
10/04/2017 17:02
Tóm tắt nội dung Thông tư 06/2017/TT-BTC: sửa đổi khoản 1 điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC).
10/04/2017 16:54
Tóm tắt nội dung Nghị định 01/2017/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Đặc biệt, trong nội dung NĐ có sửa đổi, bổ sung Điều 43, NĐ 43/2014/NĐ-CP về việc sử dụng đất đối với trường hợp mua, bán, chuyểnnhượng phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
10/04/2017 16:51
Tóm tắt nội dung Quyết định số 5107/QĐ-BCT: Ban hành Khung giá phát điện Năm 2017
10/04/2017 16:48
Tóm tắt Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg : Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Phụ lục II về Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở phân loại, sắp xếp các doanh nghiệpnhà nước hiện có và tiếp tục bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhànước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới đến năm 2020.Theo đó PV Power là doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa, nhànước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tòa nhà VPI, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội| Điện thoại: (04) 22210 288 – Fax: (04) 22210 388 – Email: truyenthong@pvpower.vn